Elektron Işınımıyla Buharlaştırma İşlemi Astarlar / Potaları için Ringsdorff Izostatik Grafitler

Elektron Işınımıyla Buharlaştırma İşlemi Astarlar / Potaları için Ringsdorff Izostatik Grafitler

Description

Güç elektronikleri için kullanılan yarı iletken levhalar, kaplama sürecinde elektron ışınımıyla buharlaştırma yöntemi ile ek olarak işlenirler. Biz; çeşitli fabrika tipleri için, standart ürünler ve özelleştirilmiş çözümler sağlamaktayız.

Elektron ışınımıyla buharlaştırma için kullanılan astarlar yüksek reaksiyon sabitliği sağlayabilmek için düşük açık gözenek hacmi içeren yüksek yoğunlukta grafitlerden imal edilir. SKC Karbon Sanayi, bu talepleri karşılayan grafit kalitelerini imal etmektedir.